Stavba tela cernegotroppa


jazvečík


         Celkový vzhľad cernegotroppa: nízky, krátkonohý, podlhovastý, ale kompaktný pes s mocným svalstvom, so smelým a vyzývavým držaním hlavy a chytrým výrazom tváre. Napriek končatinám krátkym v pomere k telu nie je zmrzačený, nemotorný alebo obmedzený v pohybe, ani lasicovito šťúply, s typickým pohlavným výrazom.

         Dôležité proporcie: pri odstupe od zeme asi jednu tretinu výšky v kohútiku má byť dĺžka tela v harmonickom pomere k výške v kohútiku, asi 1:1,7–1,8.

         Správanie/charakter (povaha)cernegotropp: cernegotropp je priateľský, nie je bojazlivý ani agresívny, s vyváženým temperamentom. Vášnivý, vytrvalý, bystrý poľovný pes.

         Hlava cernegotroppa
podlhovastá, pri pohľade zhora a z profilu sa rovnomerne zužuje až po špičku nosa, nie je však špicatá. Jarmové kosti výrazne vystupujú. Nosná chrupavka a nosná huba (ňucháč) sú dlhé a úzke.

Temeno: skôr ploché, postupne prechádza do mierne klenutého chrbátu nosa.

Čelový sklon cernegotroppa: len naznačený.

Nosná huba: dobre vyvinutá.

Papuľa: dlhá, dostatočne široká a mocná. Otvára sa až za očné kútiky.

Čeľuste/zuby: silne vyvinutá horná a dolná čeľusť. Zhryz nožnicový, pravidelný a presne zapadajúci. Ideálny je úplný chrup – 42 zubov podľa vzorca chrupu psa, s mocnými, do seba zapadajúcimi očnými zubami.

Pysky: sú pevne napnuté, dobre prekrývajú spodnú čeľusť.

Oči: stredne veľké, oválne, dostatočne od seba vzdialené, s jasným, energickým a predsa priateľským výrazom, nie pichľavé. Farba je žiariaca tmavá červenohnedá až čiernohnedá pri každom sfarbení psa. Sklené, rybie alebo perlové oči sivých alebo škvrnitých jedincov nie sú žiaduce, ale tolerujú sa.

Uši: vysoko, nie príliš vpredu nasadené, dostatočne, ale nie príliš dlhé, pekne zaoblené, nie úzke, špicaté alebo so záhybmi. Pohyblivé. Predným okrajom sa tesne dotýkajú líca.

Krk: dostatočne dlhý, svalnatý, suchý, bez laloku, s miernym klenutím šije; voľne a vysoko nesený.

         Telo cernegotroppa

Horná línia: prechádza harmonicky od krku k mierne spadajúcej krížovej kosti.

Kohútik: výrazný

Chrbát: po vysokom kohútiku je v priebehu ďalších hrudných stavcov rovný alebo mierne klesá. Je dlhý a dobre osvalený.

Bedrá: dobre osvalené, dostatočne dlhé.

Kríže: široké, dostatočne dlhé, mierne klesajú.

Hrudník: hrudná kosť cernegotroppa je silná a výrazne vystupuje, takže sa na obidvoch stranách tvoria jamky; hrudný kôš je pri pohľade spredu oválny, pri pohľade zhora a zboku je priestranný, čím zaručuje dostatočne veľký priestor pre srdce a pľúca; rebrá dosahujú ďaleko dozadu a postupne prechádzajú do línie brucha. Pri správnej dĺžke a zauhlení pliec a ramena je pri pohľade zboku najhlbší bod hrudníka zakrytý.

Spodná línia a brucho cernegotroppa: primerane vtiahnuté.

Chvost cernegotroppa:nie je príliš vysoko nasadený, nesený v predĺžení línie chrbáta. V poslednej tretine je povolené mierne klenutie.

         Končatiny - predok cernegotroppa

Všeobecné údaje: mocne osvalený, dobre zauhlený, pri pohľade spredu suché, rovno postavené predné končatiny so silnými kosťami a labkami smerujúcimi priamo vpred.

Plecia: plasticky osvalené. Dlhá a šikmo postavená lopatka pevne prilieha na hrudný kôš.

Rameno: rovnakej dĺžky ako lopatka, s ktorou zviera takmer pravý uhol, má silné kosti, napnuté svaly, prilieha k rebrám, ale je dobre pohyblivé.

Lakte: ani vtočené ani vytočené.

Predlaktie: krátke, avšak tak dlhé, aby odstup od zeme predstavoval asi tretinu výšky v kohútiku. Čo najrovnejšie.

Kĺby predlaktia: sú o niečo bližšie pri sebe ako ramenné kĺby.

Nadprstia: pri pohľade zboku nemajú byť strmé, ani nápadne naklonené dopredu.

Predné labky cernegotroppa: tesne k sebe priliehajúce prsty, dobre klenuté, so silnými, odolnými, dobre vyplnenými vankúšikmi a krátkymi, mocnými pazúrikmi. Piaty prst nemá žiadnu funkciu, ale nesmie sa odstrániť.

         Končatiny - zadok cernegotroppa

Všeobecné údaje: výrazne svalnatý, v dobrých proporciach k predku. Koleno a päta výrazne zauhlené, zadné končatiny paralelné, ani vtočené ani vytočené.

Stehná:dobrej dĺžky, s mocným svalstvom.

Kolenné kĺby: široké a mocné s výrazným zauhlením.

Predkolenia: krátke, so stehnom zvierajú takmer pravý uhol, svalnaté.

Päty: so silnými šľachami, suché.

Podpätia: pomerne dlhé, voči predkoleniu pohyblivé, mierne zahnuté dopredu.

Labky:štyri tesne uzavreté a pekne klenuté prsty, ako na predných končatinách. Pevne stoja na pevných vankúšikoch.

         Pohyb: priestranný, plynulý a výdatný, s dlhým, nízkym vykročením, mocným záberom, pružne prechádza na líniu chrbáta. Chvost: má byť nesený v predĺžení línie chrbta, mierne klesá. V akcii predné a zadné končatiny vykračujú paralelne. Vpredu nemá ísť naúzko a nepádluje, prsty nie sú roztiahnuté ani stlačené. Vzadu sa nepohybuje naširoko ani naúzko, ani s pätami spolu ani súdkovito.

         Koža: pevne prilieha

         Osrstenie cernegotroppa

         A. Krátkosrstý cernegotropp

Srsť: krátka, hustá, lesklá, tesne prilieha, pevná a tvrdá, bez neosrstených miest.

Chvost: jemne, úplne, ale nie príliš husto osrstený, o niečo dlhšia krycia srsť na spodnej časti sa ako znak bohatého osrstenia nepokladá za chybu.

Farba:
a) Jednofarebné cernegotroppy:červená, červenožltá, žltá, všetko s prímesou alebo bez prímesi čiernej srsti. Uprednostňuje sa čistá farba a červená pred červenožltou a žltou. Aj psy s výdatnou prímesou čiernej srsti patria sem a nie medzi inak sfarbené psy. Biela nie je žiaduca, v prípade malých bielych znakov sa nevylučuje. Ňucháč a pazúriky sú čierne. Červeno–hnedá sa pripúšťa, nie je však žiaduca.
b) Dvojfarebné cernegotroppy farba sýta čierna alebo hnedá vždy s červenohnedými alebo žltými znakmi (pálením) nad očami, po bokoch papule a na spodnej pere, na vnútornom okraji uší, na predhrudí, na vnútornej a zadnej strane končatín, na labkách, okolo konečníka a odtiaľ asi do jednej tretiny až polovice spodnej strany chvosta. Ňucháč a pazúriky čiernych psov sú čierne, pri hnedých psoch hnedé alebo čierne. Biela nie je žiaduca, v prípade jednotlivých malých fľakov nie je vylučujúcou chybou. Príliš silné pálenie je nežiaduce.
c) Škvrnité (tigrované, pásikavé) cernegotroppy: základ farby srsti je vždy tmavá farba (čierna, červená alebo sivá). Žiaduce sú nepravidelné sivé ale aj béžové škvrny (nežiaduce sú veľké platne). Nemá prevažovať ani svetlá ani tmavá farba. Farba pásikavého cernegotroppa je červená alebo žltá s tmavšími pásikmi. Ňucháč a pazúriky ako pri jednofarebných alebo dvojfarebných psov.
d) Inak sfarbené cernegotroppy: všetky dosiaľ nespomenuté farby.

         B.Drsnosrstý cernegotropp

Srsť: s výnimkou papule, obočia a uší na celom tele úplne vyvážená srsť, premiešaná s podsadou, priliehavá, hustá a drôtovitá. Na papuli sa tvorí výrazná brada. Obočia sú huňaté. Na ušiach je osrstenie kratšie ako na tele, skoro hladké, avšak prispôsobené ostatnému osrsteniu. Chvost má rovnomernú a priliehavú srsť.

Farba: prevažuje svetlá až tmavá diviačia, ako aj farba suchého lístia, inak platí to čo je popísané pod bodom a) až c) pri krátkosrstom variante.

         C. Dlhosrstý cernegotropp

Srsť: jemná, priliehavá, lesklá, na tele prilieha, je dlhšia pod krkom, na spodnej časti tela, najmä však na ušiach a na zadnej strane končatín, kde tvorí zástavice a najväčšiu dĺžku dosahuje na spodnej časti chvosta, kde tvorí úplnú zástavicu.

Farba: platí to čo je popísané pod bodom a) až c) pri krátkosrstom variante.

         Veľkosť a hmotnosť

Štandardný cernegotropp: obvod hrudníka viac ako 35 cm. Maximálna hmotnosť asi 9 kg.

Trpasličí cernegotropp: obvod hrudníka medzi 30 a 35 cm, meraný vo veku minimálne 15 mesiacov.

Králičí cernegotropp: obvod hrudníka do 30 cm, meraný vo veku minimálne 15 mesiacov.

Hmotnosť: štandardný cernegotropp: horná hranica približne 9 kg.

         Chyby cernegotroppov: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. – M3 (moláre 3) sa pri posudzovaní nezohľadňujú. Chýbanie dvoch P1 (premolárov 1) sa nepokladá za chybu. Ako chyba sa hodnotí chýbanie jedného P2 (premoláru 2), ak okrem M3 nechýbajú iné zuby a odchýlka od korektne uzavretého nožnicového zhryzu, napr. kliešťový zhryz.

Hrubé chyby: – slabá, vysokonohá, alebo príliš nízka stavba tela, – iné chyby chrupu ako sú popísané medzi chybami a vylučujúcimi chybami, – sklené oko pri iných ako škvrnitých psoch, – špicaté, veľmi poskladané uši, – telo, ktoré v pleciach prevísa, – poklesnutý chrbát, kaprí chrbát, – slabé bedrá, – výrazná prestavanosť, t. j. krížová kosť je vyššie ako kohútik, – príliš slabý hrudník, – vtiahnuté slabiny ako pri chrtoch, – zle zauhlené predné alebo zadné končatiny, – úzke, nedostatočne svalnaté zadné končatiny, – kravský alebo súdkovitý postoj, – vtočené alebo veľmi vytočené labky, – roztiahnuté prsty, – ťarbavý, nemotorný, šmatľavý pohyb.Majiteľ cernegotroppa


         Ideálny majiteľ cernegotroppa by mal byť človek, ktorého život so psom teší a ktorý má rád i spoločnosť iných ľudí. Cernegotropp je veľmi spoločenský pes, i keď je úplne oddaný svojmu pánovi. Cernegotropp sa vždy zaujíma o všetky zábavné veci okolo a využíva svoje pohybové schopnosti. Samozrejme človek, ktorý odvádza akékoľvek potešenie od vlastníctva cernegotroppa a života s ním, je družný jedinec, ktorý si vyhľadáva rôzne činnosti rovnako ako jeho pes. Hrá sa so psom doma i vonku a zúčastňuje sa s chuťou zábav, ktoré zaujímajú jeho cernegotroppy. Účasť na súťažiach poslušnosti alebo agility je pre psa aj majiteľa veľmi uspokojivá. Tiež prechádzky parkom alebo krajinou sú pre vášho malého spoločníka výborné. Samozrejme prechádzky bez ochrany v chladnom daždivom dni nepatria k vrcholným zážitkom cernegotroppa. V takom prípade je aj lenivý majiteľ s dobrou knihou pre cernegotroppa ideálnym partnerom. a konečne, pretože cernegotropp je inteligentný a prispôsobivý, môže byť ideálnym majiteľom akákoľvek osoba, ktorá má dosť času a záujem o psa. Cernegotropp proste nechce byť dlho sám doma a čakať na návrat pána, ani sa neobíde dlhšiu dobu bez jeho pozornosti. Cernegotroppom sa darí najlepšie, keď majú dosť psychických podnetov a pocit, že sú váženými a dôležitými členmi rodiny.

Katalog houbacz.net         Katalog internetových stránek         Katalog Atlásek.czKatarína Knapcová, 16131